Været på Voksenlia, januar 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-3,4 °C (11. 01:59) 9,6 °C (21. 00:54)
1,8 °C
Døgnmiddel:
-2,5 °C (30. 12:59) 5,8 °C (21. 01:04)
Døgnmaksimum:
-1,1 °C (29. 23:34 - 30. 23:34)
3,8 °C
Døgnminimum:
3,6 °C (20. 10:34 - 21. 10:34)
0,0 °C
Døgnvariasjon:
0,8 °C (29. 06:44)
(-0,1 - 0,6 °C)
9,5 °C (05. 14:44)
(-3,3 - 6,2 °C)
3,7 °C
Lufttrykk:
979,4 hPa (15. 01:54) 1032,1 hPa (19. 19:29)
1004,7 hPa
Relativ fuktighet:
43,8% (22. 12:39) 100,0% (05. 12:29)
86,1%
Doggpunkt:
-9,1 °C (04. 14:39) 5,9 °C (08. 06:24)
-0,4 °C
Vindavkjøling:
-6,7 °C (05. 08:54)
0,1 °C
Vind:
10'-snitt: 7,8 m/s (03. 08:09)kast: 12,2 m/s (11. 09:09)
2,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,4 m/s (03. 04:04 - 04. 04:04)
Nedbør:
1 t: 4,1 mm (27. 00:59)24 t: 37,1 mm (17. 01:44)
108,7 mm
Lyn:
45
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,018 kWh/² (10. 15:19)24 t: 1,65 kW/m² (21. 15:09)
24,55 kW/m²
Soltimer:
70,0 / 154,6 (45%)
Stjerneklare timer:
173,3 / 449,2 (39%)
Snødybde:
16,1 (31. 23:30) 0,0 cm (07. 05:45)
2,6 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.