Været på Voksenlia, feburar 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-7,3 °C (27. 05:19) 8,7 °C (06. 12:54)
0,8 °C
Døgnmiddel:
-5,4 °C (27. 04:49) 5,9 °C (06. 13:39)
Døgnmaksimum:
-1,5 °C (26. 15:34 - 27. 15:34)
3,7 °C
Døgnminimum:
3,5 °C (06. 02:24 - 07. 02:24)
-1,5 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (08. 03:59)
(0,4 - 1,3 °C)
9,8 °C (06. 20:49)
(-1,1 - 8,7 °C)
5,3 °C
Lufttrykk:
952,0 hPa (10. 03:54) 1024,5 hPa (07. 02:39)
993,5 hPa
Relativ fuktighet:
38,4% (13. 13:34) 100,0% (01. 00:00)
80,1%
Doggpunkt:
-10,5 °C (27. 01:44) 5,4 °C (16. 03:39)
-2,3 °C
Vindavkjøling:
-10,5 °C (27. 04:39)
-1,4 °C
Vind:
10'-snitt: 8,9 m/s (22. 09:24)kast: 13,4 m/s (22. 09:19)
2,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,9 m/s (22. 06:19 - 23. 06:19)
Nedbør:
1 t: 4,7 mm (15. 09:19)24 t: 16,6 mm (15. 11:54)
48,2 mm
Lyn:
369
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,036 kWh/² (08. 14:19)24 t: 3,09 kW/m² (26. 09:04)
51,62 kW/m²
Soltimer:
89,2 / 192,1 (46%)
Stjerneklare timer:
196,8 / 363,2 (54%)
Snødybde:
16,1 (01. 00:40) 0,0 cm (09. 22:35)
3,6 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.