Været på Voksenlia, mars 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-7,0 °C (07. 05:17) 9,9 °C (17. 14:42)
1,2 °C
Døgnmiddel:
-4,7 °C (07. 05:22) 6,0 °C (31. 22:52)
Døgnmaksimum:
-2,9 °C (06. 17:22 - 07. 17:22)
4,8 °C
Døgnminimum:
3,7 °C (31. 09:37 - 01. 09:37)
-1,5 °C
Døgnvariasjon:
1,3 °C (10. 09:07)
(0,5 - 1,8 °C)
12,1 °C (28. 16:17)
(-5,7 - 6,4 °C)
6,3 °C
Lufttrykk:
973,4 hPa (01. 04:14) 1036,6 hPa (21. 09:42)
1010,0 hPa
Relativ fuktighet:
28,3% (28. 14:37) 100,0% (01. 00:00)
79,5%
Doggpunkt:
-12,3 °C (13. 16:17) 4,9 °C (09. 14:22)
-2,4 °C
Vindavkjøling:
-9,0 °C (29. 03:12)
-0,7 °C
Vind:
10'-snitt: 7,5 m/s (18. 14:22)kast: 10,2 m/s (18. 14:22)
2,0 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,2 m/s (24. 02:47 - 25. 02:47)
Nedbør:
1 t: 2,4 mm (15. 00:37)24 t: 15,7 mm (01. 00:19)
64,3 mm
Lyn:
465
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,088 kWh/² (14. 17:37)24 t: 4,22 kW/m² (20. 11:02)
90,78 kW/m²
Soltimer:
120,9 / 261,4 (46%)
Stjerneklare timer:
110,5 / 307,1 (36%)
Snødybde:
24,0 (08. 02:02) 0,0 cm (17. 21:02)
6,9 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.