Været på Voksenlia, april 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-3,4 °C (04. 04:42) 20,2 °C (22. 15:45)
5,7 °C
Døgnmiddel:
0,3 °C (04. 02:17) 14,6 °C (22. 04:40)
Døgnmaksimum:
3,0 °C (27. 10:00 - 28. 10:00)
10,8 °C
Døgnminimum:
9,6 °C (21. 06:30 - 22. 06:30)
1,8 °C
Døgnvariasjon:
2,5 °C (11. 20:45)
(1,5 - 3,9 °C)
14,8 °C (23. 17:00)
(3,6 - 18,4 °C)
9,0 °C
Lufttrykk:
975,9 hPa (02. 16:12) 1034,0 hPa (21. 08:30)
1013,2 hPa
Relativ fuktighet:
20,8% (22. 14:05) 100,0% (05. 09:12)
57,2%
Doggpunkt:
-14,2 °C (03. 14:22) 5,7 °C (12. 10:35)
-2,9 °C
Vindavkjøling:
-6,4 °C (04. 00:52)
4,5 °C
Vind:
10'-snitt: 8,6 m/s (02. 12:02)kast: 12,5 m/s (02. 09:42)
1,9 m/s
Vinddøgnmiddel:
5,0 m/s (12. 14:40 - 13. 14:40)
Nedbør:
1 t: 6,6 mm (26. 23:45)24 t: 39,5 mm (27. 04:30)
62,0 mm
Lyn:
41
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,712 kWh/² (11. 08:50)24 t: 5,62 kW/m² (23. 07:45)
140,35 kW/m²
Soltimer:
179,4 / 317,6 (56%)
Stjerneklare timer:
146,5 / 203,4 (72%)
Snødybde:
4,7 (26. 10:20) 0,0 cm (01. 12:47)
0,5 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.