Været på Voksenlia, mai 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-2,1 °C (11. 02:50) 23,7 °C (31. 15:41)
8,4 °C
Døgnmiddel:
1,1 °C (10. 18:35) 19,3 °C (31. 23:52)
Døgnmaksimum:
6,1 °C (10. 00:05 - 11. 00:05)
13,6 °C
Døgnminimum:
14,7 °C (31. 06:31 - 01. 06:31)
4,2 °C
Døgnvariasjon:
4,2 °C (16. 18:05)
(3,0 - 7,2 °C)
13,8 °C (09. 16:45)
(0,4 - 14,2 °C)
9,4 °C
Lufttrykk:
997,5 hPa (01. 04:20) 1033,1 hPa (31. 05:08)
1014,2 hPa
Relativ fuktighet:
24,6% (31. 16:22) 100,0% (01. 05:25)
55,9%
Doggpunkt:
-11,0 °C (13. 13:00) 9,7 °C (23. 09:55)
-0,7 °C
Vindavkjøling:
-4,9 °C (11. 02:50)
7,5 °C
Vind:
10'-snitt: 6,3 m/s (17. 15:10)kast: 11,4 m/s (17. 15:10)
1,8 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,5 m/s (16. 13:05 - 17. 13:05)
Nedbør:
1 t: 6,9 mm (09. 14:35)24 t: 21,1 mm (09. 11:55)
59,8 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 1,178 kWh/² (22. 12:00)24 t: 7,22 kW/m² (30. 19:40)
175,10 kW/m²
Soltimer:
191,7 / 374,0 (51%)
Stjerneklare timer:
50,8 / 76,1 (67%)
Snødybde:
31,6 (31. 02:31) 0,0 cm (01. 00:00)
5,9 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.