Været på Voksenlia, juni 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
7,1 °C (05. 22:43) 29,3 °C (27. 14:30)
17,1 °C
Døgnmiddel:
8,3 °C (06. 23:53) 23,4 °C (19. 14:10)
Døgnmaksimum:
9,7 °C (06. 11:53 - 07. 11:53)
22,1 °C
Døgnminimum:
20,4 °C (15. 07:40 - 16. 07:40)
13,1 °C
Døgnvariasjon:
2,5 °C (06. 23:53)
(7,2 - 9,7 °C)
14,1 °C (02. 16:15)
(10,5 - 24,6 °C)
9,1 °C
Lufttrykk:
987,1 hPa (06. 11:02) 1029,0 hPa (01. 00:00)
1014,0 hPa
Relativ fuktighet:
22,5% (02. 17:30) 100,0% (06. 17:02)
62,4%
Doggpunkt:
-2,2 °C (02. 19:42) 16,8 °C (24. 13:20)
8,8 °C
Vindavkjøling:
5,1 °C (07. 07:55)
17,0 °C
Vind:
10'-snitt: 5,7 m/s (29. 12:15)kast: 8,2 m/s (28. 06:05)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,0 m/s (06. 20:30 - 07. 20:30)
Nedbør:
1 t: 13,7 mm (27. 18:40)24 t: 40,6 mm (21. 07:25)
150,9 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,625 kWh/² (21. 09:05)24 t: 7,31 kW/m² (15. 07:25)
193,71 kW/m²
Soltimer:
198,7 / 387,3 (51%)
Stjerneklare timer:
0,0 / 0,0 (0%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.