Været på Voksenlia, juli 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,4 °C (08. 03:40) 24,2 °C (31. 14:35)
13,0 °C
Døgnmiddel:
8,1 °C (07. 19:50) 19,1 °C (31. 18:55)
Døgnmaksimum:
13,1 °C (13. 20:15 - 14. 20:15)
17,5 °C
Døgnminimum:
15,6 °C (31. 06:35 - 01. 06:35)
9,9 °C
Døgnvariasjon:
1,0 °C (19. 08:25)
(13,4 - 14,3 °C)
11,6 °C (24. 02:50)
(8,5 - 20,2 °C)
7,5 °C
Lufttrykk:
982,8 hPa (05. 16:00) 1019,2 hPa (31. 20:30)
1007,2 hPa
Relativ fuktighet:
29,9% (11. 17:05) 100,0% (18. 18:30)
74,2%
Doggpunkt:
-0,1 °C (11. 17:40) 14,4 °C (26. 16:25)
8,1 °C
Vindavkjøling:
3,8 °C (07. 13:05)
12,8 °C
Vind:
10'-snitt: 5,8 m/s (07. 12:10)kast: 8,7 m/s (05. 17:00)
1,5 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,1 m/s (18. 07:25 - 19. 07:25)
Nedbør:
1 t: 12,8 mm (04. 22:35)24 t: 35,8 mm (26. 02:00)
192,3 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,327 kWh/² (18. 06:45)24 t: 6,32 kW/m² (31. 11:59)
144,65 kW/m²
Soltimer:
134,3 / 384,9 (35%)
Stjerneklare timer:
17,7 / 34,0 (52%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.