Været på Voksenlia, august 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
5,8 °C (31. 05:10) 26,6 °C (18. 14:05)
15,7 °C
Døgnmiddel:
10,9 °C (31. 01:40) 21,0 °C (18. 02:35)
Døgnmaksimum:
14,4 °C (04. 18:40 - 05. 18:40)
20,6 °C
Døgnminimum:
17,5 °C (17. 08:10 - 18. 08:10)
12,4 °C
Døgnvariasjon:
2,2 °C (21. 08:15)
(14,7 - 16,9 °C)
12,0 °C (31. 03:30)
(5,8 - 17,7 °C)
8,2 °C
Lufttrykk:
998,1 hPa (23. 02:20) 1026,2 hPa (11. 12:05)
1012,0 hPa
Relativ fuktighet:
30,3% (31. 14:50) 100,0% (05. 08:45)
72,8%
Doggpunkt:
-0,7 °C (31. 18:15) 18,0 °C (06. 14:05)
10,5 °C
Vindavkjøling:
4,9 °C (31. 05:20)
15,6 °C
Vind:
10'-snitt: 6,2 m/s (22. 10:20)kast: 10,8 m/s (22. 10:20)
1,3 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,7 m/s (21. 19:25 - 22. 19:25)
Nedbør:
1 t: 14,1 mm (13. 09:15)24 t: 30,0 mm (20. 17:30)
90,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,240 kWh/² (05. 03:35)24 t: 6,78 kW/m² (31. 14:00)
152,64 kW/m²
Soltimer:
187,4 / 344,8 (54%)
Stjerneklare timer:
113,6 / 174,3 (65%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.