Været på Voksenlia, september 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
4,7 °C (26. 04:40) 21,9 °C (18. 14:20)
11,3 °C
Døgnmiddel:
6,2 °C (26. 07:10) 15,3 °C (14. 20:00)
Døgnmaksimum:
7,6 °C (25. 19:10 - 26. 19:10)
15,5 °C
Døgnminimum:
12,3 °C (23. 04:35 - 24. 04:35)
8,4 °C
Døgnvariasjon:
1,0 °C (23. 16:35)
(12,3 - 13,3 °C)
13,1 °C (18. 02:20)
(8,7 - 21,9 °C)
7,0 °C
Lufttrykk:
987,4 hPa (24. 09:05) 1029,3 hPa (17. 08:05)
1010,5 hPa
Relativ fuktighet:
30,1% (16. 14:35) 100,0% (23. 08:00)
76,5%
Doggpunkt:
-2,9 °C (16. 17:55) 14,2 °C (14. 13:25)
6,9 °C
Vindavkjøling:
1,4 °C (26. 03:05)
10,9 °C
Vind:
10'-snitt: 7,4 m/s (24. 16:40)kast: 11,0 m/s (24. 12:15)
1,6 m/s
Vinddøgnmiddel:
3,7 m/s (24. 00:20 - 25. 00:20)
Nedbør:
1 t: 6,2 mm (25. 15:15)24 t: 33,6 mm (25. 10:05)
95,0 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,126 kWh/² (23. 10:15)24 t: 4,79 kW/m² (31. 13:20)
100,19 kW/m²
Soltimer:
126,1 / 273,0 (46%)
Stjerneklare timer:
114,6 / 267,8 (43%)
Snødybde:
0,0 (01. 00:00) 0,0 cm (01. 00:00)
0,0 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.