Været på Voksenlia, oktober 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-0,1 °C (20. 01:45) 13,0 °C (02. 13:10)
6,7 °C
Døgnmiddel:
2,0 °C (20. 05:55) 11,1 °C (04. 12:05)
Døgnmaksimum:
3,3 °C (23. 01:50 - 24. 01:50)
9,4 °C
Døgnminimum:
10,5 °C (03. 23:35 - 04. 23:35)
4,8 °C
Døgnvariasjon:
0,9 °C (04. 00:15)
(10,4 - 11,2 °C)
10,7 °C (15. 01:20)
(1,6 - 12,3 °C)
4,6 °C
Lufttrykk:
989,3 hPa (28. 08:15) 1027,5 hPa (14. 07:25)
1005,7 hPa
Relativ fuktighet:
35,7% (18. 13:40) 100,0% (04. 23:35)
88,8%
Doggpunkt:
-6,2 °C (18. 15:55) 11,4 °C (04. 19:40)
4,8 °C
Vindavkjøling:
-0,9 °C (18. 06:05)
6,3 °C
Vind:
10'-snitt: 5,4 m/s (18. 12:45)kast: 8,4 m/s (18. 10:55)
1,1 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,5 m/s (17. 17:20 - 18. 17:20)
Nedbør:
1 t: 8,0 mm (04. 05:20)24 t: 45,3 mm (26. 16:40)
253,8 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,088 kWh/² (24. 13:05)24 t: 3,13 kW/m² (12. 10:30)
47,52 kW/m²
Soltimer:
72,8 / 224,2 (32%)
Stjerneklare timer:
120,9 / 362,4 (33%)
Snødybde:
10,6 (20. 07:40) 0,0 cm (01. 00:00)
0,2 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.