Været på Voksenlia, november 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-5,3 °C (29. 07:05) 14,2 °C (06. 12:25)
4,2 °C
Døgnmiddel:
-4,5 °C (29. 14:55) 12,2 °C (06. 05:35)
Døgnmaksimum:
-3,7 °C (29. 03:00 - 30. 03:00)
6,5 °C
Døgnminimum:
9,8 °C (05. 17:35 - 06. 17:35)
1,9 °C
Døgnvariasjon:
0,6 °C (12. 17:35)
(2,6 - 3,2 °C)
11,2 °C (06. 22:10)
(3,0 - 14,2 °C)
4,6 °C
Lufttrykk:
977,3 hPa (02. 07:10) 1028,3 hPa (10. 10:00)
1009,5 hPa
Relativ fuktighet:
46,1% (06. 13:05) 100,0% (01. 00:00)
89,7%
Doggpunkt:
-6,8 °C (20. 09:50) 11,6 °C (02. 07:05)
2,5 °C
Vindavkjøling:
-5,6 °C (29. 20:40)
3,1 °C
Vind:
10'-snitt: 8,5 m/s (05. 21:25)kast: 14,5 m/s (19. 15:35)
1,7 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,5 m/s (18. 17:05 - 19. 17:05)
Nedbør:
1 t: 4,5 mm (15. 07:40)24 t: 31,3 mm (15. 04:25)
133,9 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,021 kWh/² (14. 15:15)24 t: 2,03 kW/m² (02. 13:45)
26,31 kW/m²
Soltimer:
55,0 / 162,2 (34%)
Stjerneklare timer:
144,4 / 418,6 (34%)
Snødybde:
4,7 (21. 04:30) 0,0 cm (01. 00:00)
0,1 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.