Været på Voksenlia, desember 2020

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-4,4 °C (26. 04:40) 5,7 °C (20. 06:05)
0,7 °C
Døgnmiddel:
-3,0 °C (25. 21:20) 4,9 °C (20. 09:35)
Døgnmaksimum:
-1,0 °C (24. 15:40 - 25. 15:40)
2,1 °C
Døgnminimum:
4,0 °C (19. 21:15 - 20. 21:15)
-0,5 °C
Døgnvariasjon:
0,4 °C (28. 04:10)
(-0,7 - -0,2 °C)
7,3 °C (26. 15:20)
(-4,4 - 2,9 °C)
2,6 °C
Lufttrykk:
975,4 hPa (27. 11:55) 1022,1 hPa (01. 20:20)
1003,6 hPa
Relativ fuktighet:
61,5% (25. 12:55) 100,0% (01. 00:00)
97,3%
Doggpunkt:
-7,6 °C (25. 14:55) 5,7 °C (20. 06:05)
0,3 °C
Vindavkjøling:
-6,7 °C (26. 03:30)
-0,4 °C
Vind:
10'-snitt: 5,1 m/s (27. 09:05)kast: 9,3 m/s (27. 09:25)
1,2 m/s
Vinddøgnmiddel:
2,9 m/s (26. 16:55 - 27. 16:55)
Nedbør:
1 t: 6,1 mm (14. 22:05)24 t: 37,9 mm (26. 10:25)
225,7 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,006 kWh/² (02. 14:20)24 t: 1,33 kW/m² (30. 15:15)
7,85 kW/m²
Soltimer:
20,3 / 137,9 (15%)
Stjerneklare timer:
94,0 / 460,0 (20%)
Snødybde:
47,4 (28. 22:55) 0,0 cm (01. 00:00)
6,9 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.