Været på Voksenlia, januar 2021

Ekstremverdier (alle tider i UTC)Middel / total
Temperatur:
-13,0 °C (30. 05:50) 2,1 °C (21. 11:40)
-4,9 °C
Døgnmiddel:
-10,8 °C (29. 20:25) 1,3 °C (21. 15:10)
Døgnmaksimum:
-7,9 °C (28. 15:40 - 29. 15:40)
-2,9 °C
Døgnminimum:
0,2 °C (21. 19:10 - 22. 19:10)
-6,9 °C
Døgnvariasjon:
0,7 °C (19. 22:20)
(-2,0 - -1,3 °C)
10,9 °C (30. 01:50)
(-13,0 - -2,1 °C)
4,0 °C
Lufttrykk:
967,9 hPa (22. 16:05) 1029,8 hPa (03. 21:45)
1004,6 hPa
Relativ fuktighet:
65,8% (31. 13:30) 100,0% (09. 22:05)
91,3%
Doggpunkt:
-13,9 °C (30. 05:50) 2,1 °C (21. 11:40)
-6,0 °C
Vindavkjøling:
-13,6 °C (06. 16:30)
-5,9 °C
Vind:
10'-snitt: 7,1 m/s (22. 01:20)kast: 11,7 m/s (21. 23:30)
0,8 m/s
Vinddøgnmiddel:
4,2 m/s (21. 11:15 - 22. 11:15)
Nedbør:
1 t: 5,4 mm (20. 14:50)24 t: 34,3 mm (20. 22:50)
49,5 mm
Lyn:
0
Solstråling (horisontalplan):
24 t: 0,030 kWh/² (20. 13:50)24 t: 2,08 kW/m² (30. 09:30)
31,85 kW/m²
Soltimer:
71,6 / 155,2 (46%)
Stjerneklare timer:
231,4 / 448,3 (52%)
Snødybde:
49,9 (20. 20:30) 30,4 cm (11. 15:25)
36,2 cmTemperatur

Temperatur

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet

Solstråling på horisontalt plan

Solstråling

Nattlig utstråling

Nattlig utstrålingTemperatur

Relativ fuktighet

Høgdejustert lufttrykk

Vindstyrke

Nedbør

Gammastråling

Sollys

Lyn

Snødybde

Se også:Detaljer:

(Trykk på en dato for enda flere data)


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.