Plotting av data fra voksenlia.net

Parametere:
fra:
til:
(UTC)
Betingelser:
Stasjon: Voksenlia Tranby Tjøme Harestua tittel: x/y-ratio: samplinger: logaritmisk y-skala
Lovlige parameterpostfiks (X er et heltall):
__angleverdi tolka som vinkel
__avg_X[yMwdms]løpende middel
__max_X[yMwdms]største verdi i løpende vindu
__min_X[yMwdms]minste verdi i løpende vindu
__angle_X[yMwdms]løpende middel av vinkel (0 - 360°)
__filtered_X[yMwdms]løpende middel på filtrerte verdier
Lovlige tidsangivelser (etter X):
yår (365 døgn)
Mmåned (30 døgn)
wuke
ddøgn
mminutt
ssekund
Lovlige funksjoner:
acos(a)atan2(a, b)difference(a, b)sin(a)sinh(a)log(a)sqrt(a)
asin(a)acosh(a)degrees(a)tan(a)tanh(a)log10(a)square(a)
atan(a)asinh(a)radians(a)cot(a)coth(a)power(a, b)ceil(a)
atn2(a, b)atanh(a)cos(a)cosh(a)exp(a)sign(a)floor(a)
abs(a)random()nullif(a, b)ifnull(a, b)max(...)min(...)round(a, b)
pi()min(a)max(a)avg(a)havg(...)havg_angle(...)coalesce(...)

Eksempel på parametere:

Forklaringer: Hver parameter kan gis et navn i plottet. Det angis ved å legge til as <navn> bak parameteren. Dersom navnet begynner med et tall etterfulgt av et kolon, fjernes dette og tallet brukes til å angi farge på grafen. Bruk fnutter om navnet begynner med et siffer, inneholder mellomrom eller komma eller andre spesialtegn. Sted kan angis ved a legge Voksenlia{...}, Tranby{...} eller Tjome{...} rundt parameterne. Unnlates dette, antas den valgte stasjonen. Flere steder kan brukes i samme plott, men bare ett sted kan inngå i ett uttrykk. Merk: __avg_1y = __avg_365d = __avg_8760h o.s.v., men __avg_12M = __avg_360d. Angitte samplinger definerer øvre grense for samplinger i resultatet. Få samplinger gir raskere plott, men ekstremverdier kan forsvinne. Disse kan likevel fanges opp med max()- og min()-funksjonene. Det kan fylles ut betingelser på data i et eget felt. For eksemplel, temp_out > -40 AND temp_out < 40 (eller temp_out BETWEEN -40 AND 40) vil luke ut eventuelle opplagte feilmålinger. Betingelser kan være nyttige i enkelte sammensatte uttrykk, slik som å kreve windspeed_ms > 1 i et plott av windgust_ms / windspeed_ms.


Tilgjengelige parametere:

VoksenliaTranbyTjømeHarestua
Parameterkommentar
Parameterkommentar
Parameterkommentar
Parameterkommentar

Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.