Plotting av data fra voksenlia.net

Parametere:
fra:
til:
(UTC)
Betingelser:
Stasjon: Voksenlia Tranby Tjøme Harestua Gaustatoppen tittel: x/y-ratio: samplinger: logaritmisk y-skala
Lovlige parameterpostfiks (X er et heltall):
__angleverdi tolka som vinkel
__avg_X[yMwdms]løpende middel
__max_X[yMwdms]største verdi i løpende vindu
__min_X[yMwdms]minste verdi i løpende vindu
__angle_X[yMwdms]løpende middel av vinkel (0 - 360°)
__filtered_X[yMwdms]løpende middel på filtrerte verdier
Lovlige tidsangivelser (etter X):
yår (365 døgn)
Mmåned (30 døgn)
wuke
ddøgn
mminutt
ssekund
Lovlige funksjoner:
acos(a)atan2(a, b)difference(a, b)sin(a)sinh(a)log(a)sqrt(a)
asin(a)acosh(a)degrees(a)tan(a)tanh(a)log10(a)square(a)
atan(a)asinh(a)radians(a)cot(a)coth(a)power(a, b)ceil(a)
atn2(a, b)atanh(a)cos(a)cosh(a)exp(a)sign(a)floor(a)
abs(a)random()nullif(a, b)ifnull(a, b)max(...)min(...)round(a, b)
pi()min(a)max(a)avg(a)havg(...)havg_angle(...)coalesce(...)

Eksempel på parametere:

Forklaringer: Hver parameter kan gis et navn i plottet. Det angis ved å legge til as <navn> bak parameteren. Dersom navnet begynner med et tall etterfulgt av et kolon, fjernes dette og tallet brukes til å angi farge på grafen. Bruk fnutter om navnet begynner med et siffer, inneholder mellomrom eller komma eller andre spesialtegn. Sted kan angis ved a legge Voksenlia{...}, Tranby{...} eller Tjome{...} rundt parameterne. Unnlates dette, antas den valgte stasjonen. Flere steder kan brukes i samme plott, men bare ett sted kan inngå i ett uttrykk. Merk: __avg_1y = __avg_365d = __avg_8760h o.s.v., men __avg_12M = __avg_360d. Angitte samplinger definerer øvre grense for samplinger i resultatet. Få samplinger gir raskere plott, men ekstremverdier kan forsvinne. Disse kan likevel fanges opp med max()- og min()-funksjonene. Det kan fylles ut betingelser på data i et eget felt. For eksemplel, temp_out > -40 AND temp_out < 40 (eller temp_out BETWEEN -40 AND 40) vil luke ut eventuelle opplagte feilmålinger. Betingelser kan være nyttige i enkelte sammensatte uttrykk, slik som å kreve windspeed_ms > 1 i et plott av windgust_ms / windspeed_ms.


Tilgjengelige parametere:

VoksenliaTranbyTjømeHarestua
Parameterkommentar
temp_out_1 Skogstasjon
temp_out_2 Skogstasjon
temp_out_3 Vindmåler
temp_out_4 Observasjonsbur
temp_out_5 Observasjonsbur
rh_out_1 Observasjonsbur
rh_out_2 Observasjonsbur
windspeed1_kph Tak
windgust1_kph Tak
wind_dir1 Tak
prec Gammal regnmåler
light Sollys, watt
lightning_tot Utladninger totalt
lightning_events Hendelser
lightning_maxdelta Største hendelse
prec_2 Ny regnmåler
temp_prec Gammal regnmåler
temp_out_6 ?
temp_compost Kompostbinge
temp_out_7 Tak 1
temp_out_8 Tak 2
temp_ground_0cm Skog, 0 cm
temp_ground_10cm Skog, 10 cm
temp_ground_20cm Skog, 20 cm
temp_ground_30cm Skog, 30 cm
temp_ground_40cm Skog, 40 cm
temp_ground_50cm Skog, 50 cm
temp_switchbox Koplingsboks, skogstasjon
temp_switchbox_2 Koplingsboks, skogstasjon
temp_prec_2 Ny regnmåler
leaf_wetness Bladfuktighet
soil_moisture Jordfuktighet
windspeed2_kph Tak
windgust2_kph Tak
wind_dir2 Tak
temp_in 2. etasje
pressure 2. etasje
rh_in 2. etasje
temp_in_2 Underetasje
temp_in_3 1. etasje, golv
temp_in_4 1. etasje, tak
temp_in_5 2. etasje
temp_ground_0cm_2 Hage, 0 cm
temp_ground_10cm_2 Hage, 10 cm
temp_ground_20cm_2 Hage, 20 cm
temp_ground_50cm_2 Hage, 50 cm
radiation Geiger, stue, RM-70
radiation_2 Geiger, loft, RM-G90
uv Tak
temp_uv UV-måler
temp_depth Internt, snødybdemåler
temp_depth_2 Eksternt, snødybdemåler
snow_depth_raw Ujustert
snow_depth_raw_2 Alternativ beregning
temp_pipe Varmtvann, omkringliggende luft
temp_in_6 Kjellerbu
water_pressure Vanntrykk
temp_water Kaldtvann
rh_basement Kjellerbu
switch Bryterstatus
switch_2 Bryterstatus
temp_water_2 Varmtvann
temp_pipe_2 Kaldtvann, omkringliggende luft
radiation_3 Geiger, kjellerbu, RM-70
co2_in Sikringsskap
power_load Sikringsskap
power_tot Sikringsskap
voltage UPS, inn
voltage_min UPS, inn
voltage_max UPS, inn
frequency UPS, inn
voltage_2 UPS, ut
frequency_2 UPS, ut
battery_load UPS, ampere
battery_load_2 UPS, prosent
voltage_3 UPS, batterispenning
battery_capacity UPS
temp_ups UPS
pos_lat Breddegrad
pos_long Lengdegrad
pos_alt Høgde
sat Synlige satelitter
sat_max Synlige satelitter
sky_quality SQM, mag/arcsec²
temp_sqm SQM
frequency_sqm SQM
counts_sqm SQM
period_sqm SQM
seismo_max_n Seismometer nord/sør
seismo_min_n Seismometer nord/sør
geophone_max_n Geofon nord/sør
geophone_min_n Geofon nord/sør
geophone_max_e Geofon øst/vest
geophone_min_e Geofon øst/vest
geophone_max_z Geofon opp/ned
geophone_min_z Geofon opp/ned
ra Solrektascensjon, grader
dec Soldeklinasjon
az Solasimut
alt Solhøgde
ristm Soloppgang, minutt etter midnatt UTC
risaz Asimut ved soloppgang
trntm I sør, minutt etter midnatt UTC
trnalt Solhøgde i sør
settm Solnedgang, minutt etter midnatt UTC
setaz Asimut ved solnedgang
moon_ha Månens timevinkel
horizon Horisonthøgde under sola
pollution_pm2_5 Luftforurensing PM2.5
pollution_pm10 Luftforurensing PM10
Parameterkommentar
temp_out_1 Observasjonsbur
pressure Radiorom
temp_in Radiorom
rh_out Observasjonsbur
temp_out_2 Fuktighetsmåler
windspeed_kph Tak
windgust_kph Tak
wind_dir Tak
prec Nedbør
temp_out_3 Vindmåler
temp_in_2 Bibliotek
power_tot Sikringsskap
power_load Sikringsskap
temp_depth Internt, snødybdemåler
temp_depth_2 Eksternt, snødybdemåler
snow_depth_raw Snødybde
Parameterkommentar
pressure Kontor
temp_in Kontor, trykkmåler
rh_in Kontor
temp_in_2 Kontor, fuktighetsmåler
temp_in_3 Kontor
windspeed_kph Tak
windgust_kph Tak
wind_dir Tak
prec Nedbør
temp_out_2 Vindmåler
temp_out_1 Observasjonsbur
rh_out Observasjonsbur
temp_out_3 Observasjonsbur, fuktighetsmåler
temp_prec Nedbørsmåler
temp_water Kaldtvann
temp_depth Internt, snødybdemåler
temp_depth_2 Eksternt, snødybdemåler
snow_depth_raw Snødybde
temp_out_4 Tak
pos_lat Breddegrad
pos_long Lengdegrad
pos_alt Høgde
sat Synlige satelitter
sat_max Synlige satelitter
Parameterkommentar
temp_out Radiohaugen
rh_out Radiohaugen
pressure Radiohaugen
temp_in Radiohaugen, bu
rh_in Radiohaugen, bu
windspeed Radiohaugen
windgust Radiohaugen
prec Nedbør
wind_dir Radiohaugen
rainrate_hr Radiohaugen
voltage UPS, inn
voltage_min UPS, inn
voltage_max UPS, inn
frequency UPS, inn
voltage_2 UPS, ut
frequency_2 UPS, ut
battery_load UPS, ampere
battery_load_2 UPS, prosent
voltage_3 UPS, batterispenning
battery_capacity UPS
temp_ups UPS
seismo_max_n Seismometer nord/sør
seismo_min_n Seismometer nord/sør

Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.