(Kladd, notater)

Faktiske observasjoner ved Svalbard lufthavn eksisterer bare fra august 1975. Observasjoner før dette baserer seg på observasjoner andre steder rundt Isfjorden. I publikasjonen "Homogenity analyses of temperature and precipitation series from Svalbard and Jan Mayen" (Nordli, P.Ø., Hanssen-Bauer, I. og Førland, E. 1996) brukes følgende data til rekonstruksjonen:

1911-12 - 1916-10Green Harbour
1916-11 - 1920-05Longyearbyen
1920-06 - 1921-09Green Harbour
1921-10 - 1923-08Longyearbyen
1923-09 - 1930-08Green Harbour
1930-09 - 1934-08Longyearbyen
1934-09 - 1934-12Barentsburg
1935-01 - 1935-09Longyearbyen
1935-10 - 1936-10Barentsburg
1936-11 - 1939-06Longyearbyen
1939-07 - 1941-08Barentsburg
1941-09 - 1941-11Interpoleringer
1941-12 - 1942-06Longyearbyen
1942-07 - 1945-08Interpoleringer
1945-09 - 1946-08Longyearbyen
1946-09 - 1947-12Isfjord radio
1948-01 - 1956-12Barentsburg
1957-01 - 1975-07Longyearbyen
1975-08 - Svalbard lufthavn

Noen usikkerheter fins i tabellen over: Longyearbyen er oppgitt for 1919-10, 1919-11, 1920-05 og 1923-06, men data for disse månedene mangler i eKlima. Barentsburg er oppgitt for 1949-06 til 1949-09, men data for disse månedene mangler i eKlima og det oppgis også i analysen at de mangler. Interpolasjonene i krigsåra baserer seg på en rekonstruksjon for Isfjord radio uten temperaturdata fra Svalbard og er således usikre.

Differansen mellom Svalbard lufthavn og Longyearbyen er beregna til:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
-0,8-1,1-1,1-1,1-0,8-0,7-0,6-0,5-0,4-0,1-0,2-0,5

Differansen baserer seg på to år med overlappende observasjoner på Svalbard lufthavn og i Longyearbyen (1975 - 1977) som har blitt vekta mot beregninger basert på overlappende observasjoner i Barentsburg og Longyearbyen (1933 - 1977) og overlappende observasjoner i Barentsburg og Svalbard lufthavn (1975 - 1990).

Differansen mellom Svalbard lufthavn og Barentsburg er beregna til:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
-1,4-1,3-0,9-0,5+0,1+0,4+0,4+0,1-0,3-0,7-1,0-1,2

Differansen mellom Svalbard lufthavn og Green Harbour er beregna til:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
----0,1-0,2+0,6+0,2-0,3-0,4-0,1+0,4+0,7

Differansen baserer seg på overlappende målinger i Green Harbour og Longyearbyen mellom 1916 og 1923 med visse hull, 4 - 6 år avhengig av måned. For månedene januar til mars er differansen mellom Green Harbour og Longyearbyen gitt av formelen 0,1024TG + 0,65 i den overlappende perioden.

Differansen mellom Svalbard lufthavn og Isfjorden er beregna til:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
-3,2-3,8-3,3-2,5-0,7+0,4+0,9+0,3-0,7-1,5-2,1-2,6

Den homogeniserte serien tilgjengelig fra eKlima i 2009 avviker imidlertid i perioder noe fra 1996-publikasjonen. Modellen har antakelig blitt revidert etter publikasjonen fra 1996. Forskjellene er som vist i grafene under. Det store avviket i september 1948 skyldes en månedstemperatur på 5,1 i Barentsburg, som virker unormalt høg. Dette skulle gi en temperatur på 4,8 ved Svalbard lufthavn. I stedet er månedstemperaturen satt til 1,0 basert på målte 1,7 ved Isfjord radio.

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Avvik

Fordi overlappet mellom Longyearbyen og Svalbard lufthavn er relativt kort (to år) og avstanden til Barentsburg som det fins et lengre overlapp for, er stor, kan det være interessant å sammenlikne månedsmiddel mellom Svalbard lufthavn og øvrige, men uoffisielle, målinger fra Longyearbyen. Fra Ole Humlum har jeg fått en måleserie f.o.m. januar 2000. Overlappet blir altså litt over 9 år. Målingene er gjort i Vei 219 bare noen få hundre meter fra de opprinnelige målestedene i gamle Longyearbyen.

Vi ser i tabellen under at Vei 219 er kaldere fra september til februar og varmere ellers. Målingene i Vei 219 er gjort i 3 meters høgde, altså en meter høgere enn de offisielle målingene, så utslaget kan reelt være noe større.

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
+0,1+0,0-0,3-0,2-0,5-0,6-0,6-0,2+0,2+0,3+0,4+0,3

Standardavviket er som følger:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
0,50,60,70,90,50,60,50,50,50,30,40,5

Under følger det offisielle avviket på nytt:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
-0,8-1,1-1,1-1,1-0,8-0,7-0,6-0,5-0,4-0,1-0,2-0,5

Dersom vi sammenlikner Longyearbyen og Svalbard lufthavn i de to åra med offisielle målinger begge steder, ser vi at Svalbard lufthavn er kjølingere hele året. Dette virker noe overraskende, og det kan være en viktig grunn til at data fra Barentsburg blei trukket inn. I de to åra var sammenhengen slik:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
-0,8-1,2-1,4-1,4-1,2-1,0-0,8-0,7-0,60,0-0,2-0,3

Nær ti års målinger tyder altså på at de rekonstruerte temperaturene for vintermånedene i 1916-1920, 1921-1923, 1930-1934, 1934-1940, 1941-1942, 1945-1946 og 1957-1975 kan være nær én grad for lave.

I de følgende grafene vises den siste homogeniserte serier sammen med øvrige tilgjengelige observasjoner fra området rundt Isfjorden. Faktiske observasjoner brukt i 1996-modellen er markert med grå stolper. Markeringer i oransje markerer rekonstruksjoner antakelig uten temperaturdata fra Svalbard.


Januar

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Februar

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Mars

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


April

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Mai

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Juni

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Juli

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


August

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


September

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Oktober

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


November

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur


Desember

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

Månedstemperatur

MånedstemperaturSend e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.