30-årsnormal og sammenlikninger med DNMIs målinger

Værstasjonen i Voksenlia ligger ikke langt fra DNMIs målestasjoner, nær 2 km sørvest for stasjonen på Tryvannshøgda ("Tryvasshøgda" før 2012) og om lag 5 km nordvest for Blindern. Høgde over havet for stasjonene er 94, 349 og 514 meter for hhv. Blindern, Voksenlia og Tryvannshøgda. Temperaturen i Voksenlia skal dermed i utgangspunktet ligge på et punkt mellom temperaturene på Blindern og Tryvannshøgda som tilsvarer høgdeforskjellene:

TV = ((349-94)/(514-94))·TT + ((514-349)/(514-94))·TB = 0,607·TT + 0,393·TB,

der TV, TT og TB er temperaturene for hhv. Voksenlia, Tryvannshøgda og Blindern.

Sjøl om stasjonene ikke ligger langt fra hverandre, vil det være visse lokale forskjeller. Men disse viskes for det meste ut om en sammenlikner middeltemperaturene over en lengre periode, for eksempel en måned. Forskjellene på et gitt tidspunkt kan variere mye; f.eks. ligger Voksenlia liksom Tryvannshøgda normalt over inversjonsnivået i kaldt vintervær, og Blindern kan under slike forhold ha en vesentlig lavere temperatur enn både Voksenlia og Tryvannshøgda. Andre spesielle forhold for Voksenlia er kjølige formiddager ettersom sola ikke dukker opp før langt ute på formiddagen, mens kveldssola vil varme helt til solnedgang. Dessuten hindrer det bratte terrenget kaldt luft å legge seg i klart vær om natta, og nettene blir sjelden svært kalde.

Tryvann
Tryvannshøgda 31. januar 2004.

Følgende tabeller viser observerte månedsverdier (°C) for 2004. Verdiene for Voksenlia følger her DNMIs temperatur- og nedbørsdøgn, slik at samme perioder sammenliknes. Andre oversikter på voksenlia.net deler alle døgn ved 00:00 UTC.

Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern-3,8-1,5+2,0+7,4+12,5 +14,2+16,0+17,9+12,3+6,5+1,0+0,3+7,1
Voksenlia-5,01)-2,0+0,4+5,5+10,6+12,3+14,0+16,1+11,1+4,9+0,3+0,0+5,71)
Tryvasshøgda-6,2-2,1-0,6+3,9+9,0+10,6+12,5+14,5+9,6+3,5-1,0-0,7+4,4
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern+1,7-0,9-0,8+7,0+9,7+14,5+18,8+15,9+12,5+7,5+4,4-1,1+7,4
Voksenlia+0,4-2,5-1,7+5,2+7,6+12,3+16,8+13,9+11,1+6,3+3,0-1,9+5,7
Tryvasshøgda-0,8-3,8-2,5+3,9+6,2+10,9+15,4+12,4+9,5+5,5+1,8-2,8+4,7
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern-2,4-3,2-3,3+4,6+12,0+16,0+20,0+18,1+15,0+8,5+4,1+2,4+7,7
Voksenlia-3,1-3,1-4,1+2,5+9,8+13,6+17,9+16,2+13,1+6,6+3,3+3,1+6,4
Tryvasshøgda-4,0-4,0-5,3+1,4+8,5+12,7+16,7+14,9+11,9+5,8+2,1+2,4+5,3
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern-0,9-3,2+4,2+5,0+10,9+17,0+16,1+16,5+11,0+6,9+1,5-1,4
Voksenlia-1,1-4,6+3,2+6,0+8,7+15,3+14,0+14,6+9,3+5,8+0,9-1,5+5,5
Tryvasshøgda-2,2-5,8+2,1+7,6+7,6+14,2+12,8+13,4+8,4+5,0-0,3-1,1
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern+0,9+1,9+0,9+6,7+12,3+15,8+18,3+15,2+10,8+6,8+2,1-1,2+7,5
Voksenlia-0,5+0,9-0,7+5,1+11,0+13,9+16,8+13,6+9,4+5,9+1,7-1,8+6,3
Tryvasshøgda-1,5-0,3-2,2+3,6+9,7+12,6+15,6+12,1+8,0+4,4+0,5-2,7+5,0
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern-2,2-5,1+1,2+7,7+12,0+15,8+17,3+16,1+12,9+4,4+3,9-3,8
Voksenlia-2,7-5,2-0,4+6,4+9,9+13,8+15,1+14,0+11,4+3,3+2,1-4,4+5,4
Tryvasshøgda-3,9-6,1-1,5+5,6+8,6+12,4+13,7+12,8+10,0+2,0+0,7-5,5
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern-8,1-6,3+0,3+6,0+11,0+15,3+18,0+16,1+11,3+5,7-2,0-9,2
Voksenlia-7,5-6,9-0,6+4,2+8,8+13,0+15,5+14,1+9,7+4,6-3,3-8,7+3,6
Tryvasshøgda-8,6-8,1-1,4+2,9+7,4+11,5+14,1+12,7+8,4+3,3-4,9-9,5
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern-3,5-4,9+0,6+9,3+11,3+15,9+18,0+16,1+12,7+7,6+4,6+0,8
Voksenlia-2,7-5,7-0,8+8,0+9,2+13,7+15,8+14,2+11,1+6,5+3,7-0,1+6,1
Tryvasshøgda-3,6-6,8-1,7+7,1+7,8+12,5+14,5+12,9+10,0+5,2+3,0-1,5
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern-2,4-2,2+5,6+4,9+12,3+13,7+16,4+16,1+11,1+5,2+3,2-5,1
Voksenlia-3,2-3,1+4,6+2,9+10,3+11,3+14,1+14,1+9,5+3,8+1,7-6,4+5,0
Tryvannshøgda-4,3-4,0+3,4+1,4+8,9+10,0+12,9+12,9+8,2+2,6+0,6-7,5
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern-4,9-3,2-2,1+4,3+12,8+15,0+18,4+16,3+12,0+7,5+2,4+2,0
Voksenlia-5,0-3,6-3,2+2,6+10,6+13,0+16,6+14,7+11,0+6,5+1,9+1,0+5,6
Tryvannshøgda-5,6-4,3-4,5+1,5+9,6+11,5+15,3+13,3+9,5+5,3+0,8+0,1
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern-2,6+1,9+1,6+7,7+12,0+15,7+20,8+15,8+13,1+8,9+4,1-2,2
Voksenlia-4,5-0,0+3,0+6,5+10,0+14,0+19,3+14,2+12,2+7,5+2,5-1,6
Tryvannshøgda-5,9-1,0+4,3+5,2+8,8+12,5+18,0+12,6+10,7+6,2+1,2-2,2
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern-0,3+0,3+3,5+7,1+9,0+14,2+16,2+16,5+12,5+7,2+3,0+2,1
Voksenlia-1,3-0,6+2,0+5,4+7,0+12,1+14,2+15,1+11,2+6,5+2,6+1,3+6,4
Tryvannshøgda-2,4-1,5+0,8+4,1+5,7+10,9+12,9+13,8+9,9+5,3+1,7+0,3
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern-5,5-0,7+3,1+5,9+12,3+16,7+17,2+15,5+15,0+6,1+0,7+0,9
Voksenlia-5,7-1,5+2,0+4,2+10,6+14,9+15,3+13,8+13,7+4,6-0,3+1,1
Tryvannshøgda-7,0-2,7+1,0+2,8+9,5+13,5+14,0+12,6+12,2--+0,6
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern-1,4-1,5+2,6+5,2+11,6+15,1+16,9+15,3+12,2+7,2+1,6-1,5
Voksenlia-1,2-2,5+1,2+3,6+10,0+12,9+14,9+13,3+10,4+6,1+0,9-1,3+5,8
Tryvannshøgda-1,8-2,9+0,1+2,4+9,0+11,9+13,7+12,2+9,0+4,9-0,2-2,0
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern-1,7-4,1-2,3+6,5+16,1+17,9+22,2+16,3+12,5+7,4+3,4-1,2+7,8
Voksenlia-2,6-5,9-3,8+4,9+14,9+16,0+20,3+14,6+10,9+6,1+2,2-1,4+6,4
Tryvannshøgda-3,6-6,8-4,7+3,9+13,9+14,9+19,3+13,3+9,5+4,8+1,3-2,3+5,3
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern-2,80,5+2,3+8,7+10,4+15,4+17,9+16,8+11,4+5,4+1,0+0,4+7,3
Voksenlia-2,8-0,0+0,8+7,4+8,6+13,6+16,2+14,9+10,2+4,2-0,4+0,0+6,1
Tryvannshøgda-3,9-0,8-0,4+6,2+7,3+12,5+15,0+13,9+8,9+3,0-1,7-0,9+4,9
Middeltemperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern+2,7+1,9
Voksenlia+1,8+0,8
Tryvannshøgda+0,8-0,4

Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern+2,2+9,8+15,0+17,1+24,5+23,2+25,5+31,5+23,1+12,8+11,6+8,6+31,5
Voksenlia+0,51)+10,9+14,3+17,0+23,7+22,5+24,0+28,5+20,7+10,6+9,0+8,4+28,5
Tryvasshøgda-0,4+10,4+11,1+13,4+21,3+19,3+22,2+26,7+19,2+9,9+8,2+6,8+26,7
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern+9,6+7,4+13,5+17,5+19,2+25,6+31,4+25,1+22,4+17,7+12,7+7,8+31,4
Voksenlia+8,3+7,5+12,3+14,0+16,6+22,8+28,2+22,7+20,1+15,9+10,6+8,7+28,2
Tryvasshøgda+6,7+6,6+11,0+13,0+15,3+21,5+26,9+22,3+18,7+14,4+10,0+7,9+26,9
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern+6,9+9,7+9,4+13,2+25,2+28,5+30,5+29,9+22,5+17,5+13,2+9,6+30,5
Voksenlia+7,9+7,7+6,6+10,4+22,3+25,6+27,0+26,4+21,1+15,0+10,8+10,0+27,0
Tryvasshøgda+6,6+6,3+6,1+9,2+22,0+24,0+25,4+25,2+19,1+13,9+9,5+8,5+25,4
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern+9,0+7,5+16,0+19,5+20,5+31,3+24,3+27,4+21,9+15,4+13,4+7,8+31,3
Voksenlia+6,8+6,8+13,8+17,1+19,3+28,5+22,1+24,1+19,5+13,4+11,4+5,5+28,5
Tryvasshøgda+5,7+5,5+12,3+16,1+17,8+27,2+19,8+21,1+18,5+12,7+9,9+5,5+27,2
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern+7,6+9,5+8,9+20,0+28,0+31,0+31,6+27,4+19,2+15,7+9,6+7,8+31,6
Voksenlia+5,7+8,9+6,8+18,3+25,0+28,3+29,4+24,5+16,5+14,4+8,4+5,2+29,4
Tryvasshøgda+3,9+7,8+5,2+16,4+23,4+26,0+26,9+22,5+15,9+13,2+9,0+4,0+26,9
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern+7,1+5,9+10,4+20,4+26,4+31,8+33,0+27,7+23,0+14,8+10,0+5,1+33,0
Voksenlia+7,9+5,2+8,2+18,6+23,1+28,8+29,9+23,9+19,0+11,5+8,0+2,8+29,9
Tryvasshøgda+6,5+2,5+8,0+15,7+21,5+27,1+27,8+22,2+17,8+10,0+7,3+1,5+27,8
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern+2,1+3,8+9,7+17,5+23,9+24,6+26,2+25,4+19,6+16,1+9,20,0+26,2
Voksenlia+0,9+2,0+7,2+14,1+22,3+22,3+23,4+22,9+17,1+14,0+8,5+2,6+23,4
Tryvasshøgda-0,1+1,0+6,9+12,9+19,9+20,1+21,2+21,5+15,8+12,3+6,4+1,7+21,5
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern+5,1+5,7+14,9+20,3+23,5+27,1+28,0+26,5+21,9+16,8+11,712,0
Voksenlia+6,0+3,2+11,5+17,7+20,7+24,5+26,0+23,5+20,7+16,4+12,1+9,7+26,0
Tryvasshøgda+5,1+1,0+11,4+16,0+19,0+22,9+23,9+22,3+20,4+17,7+11,6+8,0
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern+4,6+10,1+21,5+14,9+29,8+23,8+25,1+26,9+23,0+11,6+10,6+4,7+29,8
Voksenlia+3,7+11,3+19,0+13,4+28,1+21,3+23,9+24,8+19,6+13,8+7,9+2,7+28,1
Tryvannshøgda+4,4+11,4+17,8+11,5+26,6+19,6+22,2+23,4+18,4+16,2+9,5+6,1+26,6
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern+5,5+7,9+10,1+14,6+26,8+25,1+29,0+25,8+23,3+19,1+13,7+8,7
Voksenlia+4,9+7,5+6,8+12,1+24,3+22,1+26,8+23,1+20,8+15,7+12,2+6,4+26,8
Tryvannshøgda+6,4+7,9+6,5+11,0+23,8+20,1+25,0+22,6+19,6+14,3+10,8+7,3
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern+7,4+7,6+15,5+22,4+26,4+27,1+33,4+21,7+22,4+16,4+12,1+7,0
Voksenlia+5,1+5,6+13,9+20,4+23,5+25,1+31,0+23,1+19,7+14,0+10,3+8,9
Tryvannshøgda+4,3+3,9+14,0+18,1+23,0+23,0+29,9+26,4+18,2+12,5+9,8+8,5
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern+6,5+8,4+13,2+22,8+18,8+24,4+27,0+25,4+21,1+16,7+12,3+10,4
Voksenlia+5,2+8,9+9,5+22,0+16,5+22,2+25,0+23,4+19,6+14,0+13,3+9,2+25,0
Tryvannshøgda+5,1+7,7+8,2+20,0+14,5+20,6+23,2+22,0+18,2+14,0+12,9+7,8
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern+7,3+7,1+15,7+14,4+26,4+29,1+27,8+23,8+23,4+15,0+9,1+11,5
Voksenlia+4,1+5,3+15,1+13,0+24,7+27,6+26,2+23,0+23,9+13,5+8,8+9,7
Tryvannshøgda+3,6+4,4+14,3+11,2+22,8+25,4+24,5+21,5--+7,5+8,5
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern+5,5+7,5+20,0+17,6+23,9+25,6+27,3+23,6+18,9+16,9+10,9+8,4+27,3
Voksenlia+8,1+7,0+18,1+15,5+22,6+23,8+24,9+21,0+17,0+14,7+8,6+5,8+24,9
Tryvannshøgda+7,2+7,5+16,4+13,6+21,4+21,6+22,7+19,8+15,7+13,3+7,9+5,9+22,7
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern+5,6+2,0+10,0+17,8+31,1+31,9+34,6+28,5+22,2+17,8+11,5+7,2+34,6
Voksenlia+3,9-0,3+7,8+15,3+28,7+30,2+32,5+25,6+21,1+16,7+8,6+6,8+32,5
Tryvannshøgda+2,80,0+8,2+14,0+27,4+28,4+31,0+24,0+19,6+14,6+8,0+5,2+31,0
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern+10,4+11,1+15,5+24,3+24,8+28,0+31,7+27,6+22,5+14,1+6,9+8,4+31,7
Voksenlia+8,9+10,9+13,5+23,1+22,0+25,8+30,0+25,1+21,0+12,5+5,4+7,4+30,0
Tryvasshøgda+7,4+12,0+11,6+21,0+22,4+24,6+29,1+24,0+21,5+11,0+4,2+8,7+29,1
Maks. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern+9,0+9,3
Voksenlia+9,6+8,7
Tryvannshøgda+8,0+7,9

Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern-15,6-12,4-11,8-2,6+2,0+6,4+8,3+6,1+3,8-1,8-9,8-9,6-15,6
Voksenlia-15,51)-10,5-11,2-3,7+0,3+4,2+6,6+6,6+3,6+0,1-8,6-9,5-15,51)
Tryvasshøgda-15,9-9,3-11,5-5,0-0,2+3,7+6,6+5,2+2,1-1,0-12,0-9,7-15,9
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern-6,5-10,0-16,9-1,5+0,4+3,0+9,4+5,9+1,4-3,3-7,8-8,3-16,9
Voksenlia-5,9-12,1-13,9-2,7+0,8+3,6+9,5+6,3+3,4-3,1-6,9-10,8-13,9
Tryvasshøgda-7,2-13,6-16,0-2,6-0,7+2,0+7,8+4,8+2,0-5,8-8,0-11,0-16,0
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern-11,1-15,7-15,0-2,4+2,2+6,1+9,0+9,4+7,5-0,2-5,6-5,7-15,7
Voksenlia-11,0-12,0-13,8-3,0+1,7+3,7+9,6+9,5+7,5-2,5-6,2-4,9-13,8
Tryvasshøgda-13,2-11,5-15,4-4,3+0,4+2,0+8,1+7,8+6,3-3,7-8,3-3,9-15,4
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern-14,3-14,5-3,6-3,1+2,6+5,3+9,9+4,2+1,6-2,5-6,2-11,6-14,5
Voksenlia-11,8-15,6-2,4-2,9+2,2+3,9+9,1+4,9+2,4-1,5-5,2-11,3-15,6
Tryvasshøgda-13,2-17,0-3,6-4,7+0,1+2,4+8,0+2,3+1,3-2,2-7,3-10,6-17,0
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern-5,7-8,5-13,1-0,8+0,6+6,4+8,4+8,6+4,0-2,8-7,4-9,9-13,1
Voksenlia-6,7-7,6-11,7-0,7+0,4+6,4+7,7+8,5+4,4-2,6-5,0-11,0-11,7
Tryvasshøgda-8,4-9,7-13,4-2,5-0,9+4,3+6,7+6,7+2,8-4,0-7,6-10,5-13,4
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern-12,2-15,8-7,3-1,0+2,6+4,8+10,5+6,6+0,1-2,8-1,1-17,5-17,5
Voksenlia-9,4-13,4-6,8-2,5+2,3+2,8+9,6+7,3+2,0-2,6-3,0-15,1-15,1
Tryvasshøgda-12,0-14,1-8,6-1,6+0,6+1,3+8,2+6,2+0,9-3,9-4,5-16,1-16,1
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern-20,5-17,7-14,0-2,6-1,5+7,4+9,6+7,9+1,4-5,0-12,1-19,3-20,5
Voksenlia-18,1-17,4-9,6-2,5-0,9+5,2+6,3+7,1+1,8-3,8-13,2-17,3-18,1
Tryvasshøgda-18,2-19,5-11,1-3,8-2,3+3,6+5,6+4,8+1,2-5,5-15,0-18,1-19,5
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern-12,8-18,1-8,1-0,80,0+8,0+9,6+6,7+3,0-2,2-4,9-7,2
Voksenlia-9,5-13,9-7,5-1,1+0,8+7,1+8,5+6,4+5,3-0,4-6,0-7,3-13,9
Tryvasshøgda-12,0-14,7-8,7-2,4-0,7+5,4+7,0+5,0+3,9-1,3-5,6-8,0
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern-11,3-17,1-3,2-4,1-1,3+4,9+9,0+7,3+1,3-6,5-4,9-14,6-17,1
Voksenlia-11,2-16,5-4,0-5,9-1,1+1,8+7,8+5,2+3,0-4,6-7,3-15,0-16,5
Tryvannshøgda-12,1-18,5-5,7-7,5-3,2+0,4+7,1+3,8+1,2-5,0-8,9-17,0-18,5
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern-17,2-13,2-14,2-4,9+0,1+6,6+9,5+7,5+0,5-1,5-7,5-8,9
Voksenlia-15,1-10,6-11,8-4,1+0,1+5,5+8,7+9,1+2,1-0,7-6,6-7,3-15,1
Tryvannshøgda-15,7-12,1-13,6-5,9-2,0+4,0+7,6+7,4+0,8-2,2-6,7-8,8
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern-13,5-8,4-2,8-1,5+0,7+8,7+9,0+7,6+3,6-0,4-3,3-14,6
Voksenlia-13,0-7,1-3,5-1,0-1,3+6,6+10,5+8,7+4,5-0,1-4,5-11,7
Tryvannshøgda-14,4-5,0-4,9-2,8-3,2+3,4+8,3+7,1+2,5-1,3-5,5-12,5
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern-12,2-12,8-4,8-2,3+0,1+5,1+7,8+8,0+3,0-2,3-7,7-8,9
Voksenlia-10,8-10,2-4,7-1,8+1,4+4,2+7,1+8,2+5,5+1,6-6,2-8,3-10,8
Tryvannshøgda-11,9-10,1-6,1-3,5-0,1+2,8+5,8+6,8+3,8+0,6-7,8-7,3
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern-16,4-10,6-3,6-1,8+0,8+6,1+8,4+6,6+5,00,0-8,1-8,3
Voksenlia-13,5-8,8-3,6-2,0+1,2+5,2+7,6+5,6+6,6-1,9-10,3-7,5
Tryvannshøgda-16,7-11,4-5,5-3,6+0,1+3,6+6,4+4,4---9,4-4,5
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern-12,6-9,5-5,7-4,4+0,2+3,5+7,0+6,9+6,6-1,3-7,4-10,4-12,6
Voksenlia-12,4-10,3-8,7-4,1-0,7+4,4+8,4+8,1+5,5-1,0-8,9-9,2-12,4
Tryvannshøgda-14,0-11,4-10,2-6,3-1,6+2,0+6,6+5,9+3,7--10,7-9,2-14,0
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern-11,7-15,9-14,2-6,1+1,5+6,2+10,6+5,9-0,2-2,2-9,4-11,9-15,9
Voksenlia-8,3-15,2-17,0-6,0+0,8+4,8+11,5+7,4+2,5-3,9-7,9-11,8-17,0
Tryvannshøgda-8,7-16,6-18,1-8,1-0,3+2,2+10,4+5,5+0,8-5,3-7,6-13,5-18,1
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern-14,1-12,6-8,6-4,5-1,8+6,8+9,2+8,5+2,6-2,9-7,2-7,9-14,1
Voksenlia-11,5-9,4-6,7-3,6-1,8+6,8+6,9+8,5+3,5-1,3-6,2-8,3-11,5
Tryvasshøgda-11,9-8,4-9,7-5,5-3,4+5,8+5,4+7,8+2,0-2,9-7,8-9,9-11,9
Min. temperaturjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern-5,7-7,5
Voksenlia-3,4-7,3
Tryvannshøgda-4,6-9,6

Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern - - - - +17,7+19,6+21,0+22,8+17,1+8,8+4,1+2,9 -
Voksenlia-3,61)+2,5+5,7+10,4+16,6+18,2+18,4+20,1+14,8+6,8+2,8+2,4+9,71)
Tryvasshøgda - - - - +13,9+15,4+17,0+18,6+13,6+5,6+1,5+1,5 -
Midlere maksimumtemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern+4,0+2,0+4,2+12,3+14,6+19,6+23,7+20,3+16,9+10,7+6,8+0,9 -
Voksenlia+2,5+0,1+2,2+9,8+11,8+16,7+21,0+17,6+14,7+8,9+4,9+0,1+9,1
Tryvasshøgda+1,5-1,1+1,5+8,2+10,8+15,5+19,8+16,5+13,1+8,2+4,1-1,0 -
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern-0,2+0,1+1,0+8,3+16,6+21,7+25,8+22,7+18,9+10,6+7,0+4,9-
Voksenlia-1,4-0,3-1,0+5,5+13,7+18,6+22,8+20,3+16,6+8,7+5,5+4,9+9,6
Tryvasshøgda-2,3-1,1-2,0+4,3+12,6+17,4+21,3+18,7+15,2+7,8+4,4+4,6-
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern+2,1-1,0+8,5+13,2+15,4+22,7+20,1+21,1+15,1+10,5+4,6+1,7-
Voksenlia+1,3-2,8+6,3+10,5+12,7+20,0+17,5+18,5+13,1+8,9+3,6+0,9+9,3
Tryvasshøgda+0,1-3,8+5,0+9,3+11,2+18,4+16,1+16,9+11,8+8,1+2,6+3,0-
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern+2,9+4,7+4,2+10,9+16,6+19,3+24,0+19,5+14,2+10,1+5,1+1,1+11,4
Voksenlia+1,3+3,5+2,2+8,6+15,6+18,3+21,6+17,3+12,2+8,5+4,1+0,3+9,5
Tryvasshøgda-0,1+2,4+0,3+6,9+14,4+16,8+19,9+15,8+10,7+6,9+3,0-1,1+8,0
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern+0,0-1,7+4,7+13,4+17,9+21,8+22,6+21,3+18,2+8,4+5,7-1,6
Voksenlia-0,5-3,1+2,1+10,5+14,5+18,5+19,1+18,0+15,5+6,3+3,6-2,7+8,6
Tryvasshøgda-1,7-3,9+1,1+9,6+13,2+16,9+17,6+16,6+13,8+5,1+2,3-3,8
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern-5,5-4,9+4,6+11,2+16,0+20,4+22,4+20,2+15,5+9,2+0,3-6,5
Voksenlia-5,3-4,8+2,5+8,5+13,3+17,7+19,5+17,8+13,3+7,4-1,5-6,3+6,9
Tryvasshøgda-6,5-5,8+1,9+6,8+12,0+16,1+18,0+16,3+11,9+6,1-2,8-7,2
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern-0,6-1,9+4,8+15,3+14,4+20,5+22,4+20,6+16,8+11,0+6,7+3,4
Voksenlia-0,5-3,5+2,7+12,7+13,7+17,6+19,6+18,0+14,6+9,3+5,9+2,0+9,4
Tryvasshøgda-1,4-4,4+1,9+11,6+12,1+16,5+18,6+16,7+13,3+7,9+5,4+0,6
Midlere maksimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern-0,2+0,8+10,9+9,0+17,4+18,3+20,3+20,8+16,1+8,4+5,0-2,9
Voksenlia-1,3-0,1+9,2+6,8+15,0+15,8+18,0+18,5+13,7+6,6+3,3-4,6+8,2
Tryvannshøgda-2,5-1,6+7,5+5,1+13,4+14,3+16,5+17,0+11,9+5,3+2,5-5,4
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern-2,2+0,1+2,9+9,1+17,7+20,0+24,1+21,9+16,9+11,3+5,6+4,5
Voksenlia-2,8-1,2+0,8+6,8+15,2+17,6+21,8+19,4+15,1+9,5+4,6+3,2+9,2
Tryvannshøgda-3,1-1,7-0,4+5,5+14,0+16,0+20,2+17,7+13,4+8,2+3,4+2,4
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern-1,3+3,3+8,0+13,4+17,3+21,2+26,8+21,0+18,4+11,8+5,5+0,2
Voksenlia-3,2+1,2+5,9+11,1+14,8+18,8+24,4+18,3+16,3+10,0+3,9+0,8
Tryvannshøgda-4,7+0,2+4,6+9,7+13,6+17,5+17,0+14,9+8,6+2,80,0
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern+2,1+2,9+7,3+12,6+14,2+19,9+21,6+21,7+16,7+11,2+6,2+4,6
Voksenlia+0,7+1,6+5,3+10,6+11,6+17,1+19,3+19,4+14,6+9,3+5,1+3,3+11,3
Tryvannshøgda-0,4+0,5+3,9+8,7+10,4+16,0+17,7+17,9+13,1+8,3+4,5+2,5
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern-3,1+2,7+6,7+10,1+17,4+21,8+22,3+20,2+19,4+8,7+3,2+3,6
Voksenlia-3,7+1,1+4,9+8,0+15,5+19,8+20,0+18,2+17,7+7,0+1,7+3,5
Tryvannshøgda-4,8-0,1+3,6+6,5+14,0+18,1+18,4+16,7--+0,8+2,9
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern+1,4+1,0+6,6+10,1+16,8+19,5+22,0+19,9+15,3+10,9+4,6+0,9
Voksenlia+1,4-0,1+4,7+7,9+14,8+17,3+19,7+17,7+12,9+9,3+3,4+0,9+9,2
Tryvannshøgda+0,8-0,3+3,4+6,7+13,7+16,2+18,4+16,3+11,8+7,9+2,1+0,3
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern+0,3-1,5+1,8+11,4+22,8+23,9+29,0+21,4+17,0+10,9+5,4+0,7+11,9
Voksenlia-0,8-3,8-0,5+9,1+20,8+21,9+26,8+19,3+15,1+10,6+3,9+0,4+10,2
Tryvannshøgda-1,8-4,1-1,1+8,2+19,2+20,3+25,4+17,6+13,5+7,8+3,0-0,6+9,0
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern+0,1+3,1+6,4+14,6+15,3+20,6+23,5+21,5+15,6+8,4+2,4+2,3+11,2
Voksenlia-0,6+2,1+4,1+12,7+13,1+18,5+21,5+18,7+13,8+6,7+1,0+1,9+9,5
Tryvasshøgda-1,5+1,4+3,0+11,0+11,9+17,2+20,3+17,8+12,4+5,4-0,4+0,9+8,3
Midlere maksimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern+5,0+5,0
Voksenlia+3,8+3,7
Tryvannshøgda+2,6+2,4

Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern - - - - +7,3+9,9+11,8+13,7+8,7+4,6-1,9-2,6 -
Voksenlia-6,91)-5,1-2,9+2,3+5,9+8,0+10,7+13,0+8,5+3,3-1,8-2,2+2,61)
Tryvasshøgda - - - - +5,3+7,4+9,4+11,8+7,1+2,2-3,2-3,1 -
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern-0,8-3,5-4,8+2,4+5,7+10,1+14,5+12,2+9,0+4,8+2,1-3,4 -
Voksenlia-1,5-4,9-4,8+1,9+4,6+8,7+13,5+11,1+8,3+4,3+1,2-3,6+3,1
Tryvasshøgda-2,7-6,0-5,5+0,7+3,4+7,5+12,3+9,9+7,3+3,4+0,1-4,4 -
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern-4,5-5,9-7,2+1,5+7,8+11,2+15,0+14,6+11,8+6,6+1,4+0,3-
Voksenlia-4,8-5,4-6,7+0,1+6,4+9,5+14,0+13,4+10,7+4,9+1,3+0,6+3,8
Tryvasshøgda-5,9-6,0-7,9-0,9+5,1+8,8+12,9+12,3+9,7+4,1+0,1+0,5-
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern-4,0-5,1+0,6+2,8+5,6+12,0+13,1+12,8+7,3+3,7-1,2-3,7-
Voksenlia-3,5-6,5+0,8+2,4+5,5+11,6+11,5+11,6+6,4+3,5-1,5-3,9+3,2
Tryvasshøgda-4,5-7,6-0,2+1,4+4,2+10,8+10,2+10,4+5,3+2,6-2,5-3,5-
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern-1,3-0,4-2,1+3,3+6,7+10,9+13,2+12,0+8,1+3,9-0,7-3,3+4,2
Voksenlia-2,3-1,1-3,1+2,4+7,2+10,3+13,0+11,0+7,3+3,6-0,3-3,7+3,7
Tryvasshøgda-3,5-2,4-4,6+1,0+6,0+9,1+11,9+9,7+6,2+2,4-1,6-4,7+2,5
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern-4,4-7,7-1,8+3,3+6,9+10,5+13,7+12,4+8,5+1,2+2,0-5,9
Voksenlia-4,6-7,1-2,4+3,1+6,2+9,8+12,4+11,1+8,3+1,1+0,5-6,1+2,8
Tryvasshøgda-5,9-8,0-3,6+2,4+4,9+8,5+11,2+10,1+7,3-0,1-0,7-7,2
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern-10,3-9,0-3,3+1,5+6,4+11,0+14,4+13,3+7,7+2,9-3,8-12,1
Voksenlia-9,6-8,8-2,9+1,0+5,1+9,4+12,5+11,6+6,8+2,5-5,1-11,4+1,0
Tryvasshøgda-10,6-10,0-3,90,0+3,7+8,1+11,3+10,4+5,5+1,4-6,3-11,8
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern-6,0-7,5-3,2+4,3+7,1+12,1+14,7+12,8+9,7+4,6+2,8-2,1
Voksenlia-5,1-7,6-3,7+4,3+5,8+10,5+13,0+11,6+8,7+4,0+1,7-2,2+3,5
Tryvasshøgda-5,6-8,8-4,6+3,5+4,6+9,3+11,8+10,4+7,6+2,9+1,0-3,5
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern-4,4-5,3+1,4+1,6+7,9+9,9+13,1+12,8+7,1+2,6+1,1-7,4
Voksenlia-4,9-5,8+1,3-0,1+6,4+8,2+11,6+11,2+6,7+1,7-0,1-8,3+2,3
Tryvannshøgda-6,0-6,6+0,4-1,3+5,3+6,9+10,4+10,1+5,4+0,5-1,1-9,7
Midlere minimumstemp.janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern-7,3-5,9-6,40,0+8,7+10,9+13,3+11,9+8,4+4,3-0,4-0,7
Voksenlia-7,5-5,7-6,4-0,6+7,4+9,7+12,6+11,5+8,2+3,7-0,6-1,1+2,7
Tryvannshøgda-7,8-6,2-7,7-1,6+6,4+8,3+11,3+10,3+7,0+3,2-1,2-2,0
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern-4,3+0,4+1,1+3,1+7,7+11,0+15,3+12,3+9,1+6,5+2,7-4,6
Voksenlia-5,9-1,2+0,6+3,0+6,5+10,1+15,3+11,4+9,3+5,5+1,2-3,8+3,6
Tryvannshøgda-7,3-2,2-0,4+1,8+5,1+8,7+13,9+10,0+7,8+4,3+0,0-4,5
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern-2,9-2,2+0,4+2,1+2,6+9,5+11,9+11,8+9,1+4,2+0,6-0,5
Voksenlia-3,2-2,6-0,6+1,8+3,8+8,5+10,7+11,7+8,7+4,4+0,5-0,8
Tryvannshøgda-4,3-3,6-1,6+0,5+4,9+7,3+9,5+10,3+7,5+3,3-0,3-1,7
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern-7,6-3,7+0,1+2,3+7,6+12,3+13,0+11,9+11,4+3,7-1,4-1,5
Voksenlia-7,6-3,7-0,2+1,5+6,8+11,1+12,0+10,9+10,8+2,7-2,1-1,2
Tryvannshøgda-8,8-4,8-1,1+0,2+5,7+10,0+10,9+9,6---2,4-1,6
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern-3,7-3,6-0,7+1,0+7,2+10,9+12,8+11,5+10,1+4,0-0,9-3,8
Voksenlia-3,6-4,6-1,3+0,3+6,4+9,5+11,6+10,5+8,6+3,8-1,2-3,3+3,1
Tryvannshøgda-3,9-5,4-2,4-0,7+5,5+8,3+10,4+9,3+7,3--2,2-4,0
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern-3,8-6,4-5,9+2,0+9,8+12,1+16,312,0+8,7+3,9+1,2-3,2+3,9
Voksenlia-4,5-7,6-6,4+1,6+10,2+11,2+15,211,3+8,0+3,7+0,2-3,2+3,4
Tryvannshøgda-5,2-8,4-7,6+0,4+9,4+10,2+14,110,1+6,9+2,4-0,4-3,9+2,3
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern-5,3-2,1-1,2+3,1+6,0+10,8+13,5+13,2+8,0+2,9-0,2-1,6+3,9
Voksenlia-4,7-2,2-1,7+3,3+5,0+10,1+12,3+12,2+7,5+2,3-1,7-1,9+3,4
Tryvasshøgda-5,7-2,8-2,9+2,0+3,9+8,9+11,2+11,4+6,4+1,2-2,8-2,7+2,3
Midlere minimumstempjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern+0,0-1,1
Voksenlia+0,1-1,5
Tryvannshøgda-1,1-2,7

1) Mangelfulle data

Observasjoner for Tryvasshøgda og Blindern er henta fra DNMI.

Middeltemperaturene for Voksenlia så langt i 2004 og 2005 ligger nær de teoretiske temperaturene gitt som TV. Avviket er:

janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
+0,21)-0,10,0+0,2+0,2+0,3+0,1+0,3+0,4+0,2+0,5+0,3+0,21)
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
+0,2+0,2+0,1+0,10,00,0+0,1+0,1+0,40,0+0,2+0,2-0,1
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
+0,3+0,6+0,4-0,2-0,1-0,4-0,1-0,0+0,3-0,3+0,4+0,7+0,2
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
+0,6+0,1+0,30,0-0,20,0-0,10,0-0,1+0,1+0,6-0,3
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
+0,1+0,3+0,3+0,3+0,4+0,0+0,1+0,3+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
+0,1+0,50,00,00,0+0,10,0-0,1+0,3+0,3+0,2+0,4
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
+0,9+0,5+0,1+0,10,00,0-0,1+0,1+0,2+0,4+0,7+0,7
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
+0,7+0,40,00,00,0-0,1-0,10,00,0+0,4+0,1+0,5
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
+0,4+0,2+0,5+0,1+0,1-0,2-0,2-0,1+0,2+0,2+0,1+0,2
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
+0,3+0,3+0,40,0-0,3+0,2+0,1+0,2+0,5+0,3+0,5+0,2
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
+0,1-0,1+0,2+0,3-0,1+0,2+0,2+0,4+0,8+0,2+0,2+0,6
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
+0,5+0,2+0,4+0,2+0,3-0,10,0+0,2+0,5+0,5+0,3+0,3
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
+0,7+0,4+0,2+0,20,0+0,10,0+0,3+0,4--+0.4
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
+0,4-0,2+0,1-0,10,0-0,3-0,0-0,1+0,2+0,3+0,4+0,5
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
+0,3-0,2-0,0-0,0+0,1-0,1-0,1+0,1+0,2+0,3+0,2+0,4+0,1
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
+0,7+0,3+0,1+0,2+0,1-0,1+0,1-0,1-0,3-0,3+0,2+0,4+0,3
janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
+0,4+0,4

1) Mangelfulle data

Merk at det ikke er sikkert at DNMI beregner middeltemepraturen på samme måte som jeg. Jeg beregner middeltemperaturen, uansett om det er et år, en måned eller en dag, som snittet av 5-minuttsmiddel.

Ut fra disse observasjonene kan jeg anslå normalen i perioden 1961-1990 for Voksenlia gitt DNMIs normaler for samme periode. Jeg har vekta Blindern og Tryvasshøgda som beskrevet over (TV), og lagt til 0,2. Denne justeringa er ment å ta hensyn til relativt milde netter i Voksenlia i klart vær.

Normal 1961-1990janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdesår
Blindern-4,3-4,0-0,2+4,5+10,8+15,2+16,4+15,2+10,8+6,3+0,7-3,1+5,7
Voksenlia-4,8-4,5-1,2+2,9+9,1+13,5+14,7+13,6+9,4+5,2-0,3-3,5+4,5
Tryvasshøgda-5,4-5,1-2,1+1,6+7,6+12,2+13,3+12,3+8,2+4,1-1,3-4,1+3,4

Normaler for Tryvasshøgda og Blindern er henta fra DNMI.


Andre sammenlikninger med DNMIs målinger:

Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern86756964516366647380768171
Voksenlia911)8078715968737076898284771)
Tryvasshøgda93787876617479768090848480
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern74686959655761697381798170
Voksenlia80767468776568777888878277
Tryvasshøgda83817768756971828287898579
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern88826976586263717786858975
Voksenlia87817180616767768491838277
Tryvasshøgda90827381646870798591878379
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern798070576559736869787588
Voksenlia81887361726382747483789177
Tryvassshøgda838876627365827676817986
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern82787169565562737779778772
Voksenlia87827775566166838584799077
Tryvasshøgda88838178606368828584818878
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern848574706053737571768686
Voksenlia86908274635580817582959280
Tryvasshøgda858782736660818276819490
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern838175656163727875797881
Voksenlia86887970687282888183838180
Tryvasshøgda838577716871808480858888
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern858269646571737782818882
Voksenlia80847065687677828685908479
Tryvasshøgda848873677380828586869089
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern827763635967757674818983
Voksenlia88826471627380817685959379
Tryvasshøgda918468756777838479859490
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern848257577070627576838284
Voksenlia91845967767463767685848877
Tryvasshøgda848860687878688080868287
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern849169626559647675868890
Voksenlia949671616961698177929186
Tryvannshøgda939572647266698580949686
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern878374567062707079798984
Voksenlia90887856726170688079918777
Tryvannshøgda908879617767787684838987
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern837979696363737578758385
Voksenlia908283746666767778798784
Tryvannshøgda908183776971818383798480
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern878573656868667984798486
Voksenlia85917869727368788479878380
Tryvannshøgda818675687071718288798686
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern89806663575555697276888571
Voksenlia92927367575554717580959275
Tryvannshøgda88907067575858757781928775
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern76836945657166797684869274
Voksenlia80887851687565807787939378
Tryvannshøgda77837653697770847988949278
Relativ fuktighet (%)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern8475
Voksenlia8580
Tryvannshøgda8479

Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2004
Blindern10925365440755281106974733756
Voksenlia2) - - - - 4012472873)13113351469161)
Tryvasshøgda116245482461257611814514972851071
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2005
Blindern361025309941791043910011639705
Voksenlia39162545137531101464413214133921
Tryvasshøgda552744501345710016847159193481082
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2006
Blindern406450538058371135716315068930
Voksenlia424820508260581467616517177996
Tryvasshøgda648352931087266158821852191061288
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2007
Blindern71402949871331856165178848
Voksenlia1004243429918519288752996871076
Tryvasshøgda976753621182042151368538108121
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2008
Blindern10777766721511491804513071561014
Voksenlia168811026929661661915714274651204
Tryvasshøgda196921258034711941977316686721387
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2009
Blindern586958557532162148415512568
Voksenlia8962575071551811763373159731078
Tryvasshøgda848281617644215210338721785
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2010
Blindern14373858547811715889842415
Voksenlia1018315244801531911161283410867
Tryvasshøgda3039406652811551871341435218
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2011
Blindern4753184068157107189150752170
Voksenlia59441935761461322111618130831077
Tryvasshøgda74752736781631462511889135122
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2012
Blindern541418705994149988411615074
Voksenlia48121910968135152131104129186551150
Tryvannshøgda6827311357013415213211214422098
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2013
Blindern42189418912719121419253108
Voksenlia4214957138174241227612355114939
Tryvannshøgda61251378132179291157212964154
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2014
Blindern73130585557111531094221110228
Voksenlia8216667656357782064924712620
Tryvannshøgda99232100786664671824128118442
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2015
Blindern111286217107698913115887657
Voksenlia693153251631061221562361485631122
Tryvannshøgda2147786211568411015924317112103
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2016
Blindern4350477774618514441137420
Voksenlia145860851178913223844389827
Tryvannshøgda5492719111694126214----
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2017
Blindern265541577891981591001117848
Voksenlia3848587410912513828615116382421314
Tryvannshøgda------11729717317011080
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2018
Blindern86541436283916571253910163567
Voksenlia7543747405027771575216256795
Tryvannshøgda151102304532562268167661921071038
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2019
Blindern248173118312558127169110112571043
Voksenlia638752311213690192185151109721170
Tryvannshøgda431161221811712269187191153110761432
Nedbør (mm)janfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes2020
Blindern7534
Voksenlia10749
Tryvannshøgda12780

1) Mangelfulle (estimerte) data
2) Ingen nedbørsdata før 2004-04-30
3) Unøyaktig målinger (estimerte) fra siste dager i august pga edderkoppkoloni i nedbørsmåler!


Områdekart

Kartet under viser med røde kryss posisjonene til Voksenlia (lengst vest), Tryvannshøgda og Blindern (lengst øst). Kartutsnittet er på ca. 5 × 5 km. Nord er opp.

Kart


Beliggenhet

Bildet under viser belliggenheten. Det er tatt fra Bærumsmarka mot Oslo over Bogstadvannet. Tårnet i Holmenkollbakken kan ses i høgre del av bildet. Værstasjonen kan skimtes midt i bildeutsnittet.

Voksenlia


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.