Analyse av Oslo-bomba i 2011

Geofondata

Geofondata

Kart

Jeg har sett litt nærmere på data fra geofonene fra 22. juli rundt 15:25, da bomba gikk av i regjeringskvartalet 8,23 km unna (ifølge Google Earth: ca. 8221m bort og 321m ned). Samme dag la jeg ut et plott fra en geofon som viste et kraftig utslag klokka 15:25:50,4 med en mulig svak forløper fra 15:25:47,3. Jeg antok da at dette var de seismiske bevegelsene, men etter en nærmere undersøkelse er ikke dette helt riktig da utslaget er for høgfrekvent. Dette utslaget er i stedet drønnet fra eksplosjonen som setter bakken i bevegelse. De direkte seismiske bevegelsene kom tidligere, og trer klarere fram i et plott med et lavpassfilter på 2 Hz, som i plottet øverst til venstre. Dessuten har jeg ved en gjennomgang av programmet jeg skreiv for å logge alle seismiske data, funnet at jeg har gjort en feil der, slik at tidsmarkeringa er 5 sekund unna. Dette er relativt uvesentlig for fjerne jordskjelv, men har betydning her. Jeg har (med klokke og hammer mot golv) også kontrollert dette, og forsinkelsen fra fysisk hendelse til digital registrering ligger antakelig på mellom 10 og 20 ms. Resterende usikkerhet ligger i nøyaktigheten til internettklokka (ntp). Undersøkelser viser at denne nøyaktigheten er bedre enn et tidels sekund for 90% av tjenestene. Kilden var pool.ntp.org. De følgende tidsangivelsene, gitt at analysen er korrekt, kan dermed anses som rimelig nøyaktige - nærmere 90% sannsynlig at feilen er mindre et tidels sekund.

Forut for "drønnet" viser geofonene et utslag 15:25:22,9. Dette er primærbølga. Kort tid etter, 15:25:24,1, begynner sekundærbølga som varer i flere sekund, og denne kunne føles som risting i bakken.

Primærbølga beveger seg typisk i en hastighet på 6-7 km/s gjennom fjell, men kan variere en del ut fra typen bergarter. Sekundærbølga er seinere. Den beveger seg i ca. halve hastigheten til primærbølga. Med en forskjell på ca. 1,2 sekund mellom primær- og sekundærbølge kan vi dermed tidfeste eksplosjonen til ca. 1,2 sekund før primærbølga, dvs. 15:25:21,7. Pga den korte avstanden og klokkas gode nøyaktighet regner jeg med at usikkerheten bare er ±0,2 sekund. I praksis vil tidsangivelsen gå over i historia uten tidelene, og vi kan da konkludere med at det mest sannsynlige tidspunktet for eksplosjonen er 15:25:21 (riktignok nærmere 15:25:22,0 enn 15:25:21,0, men klokker runder normalt ned når de viser hele sekund).

Gjennom lufta går lydbølgene med en hastighet på rundt 340 m/s (raskere i varm luft), som stemmer bra med det store utslaget på voksenlia.net i Jerpefaret 11E 15:25:45,4. Det tidspunktet indikerer en snitthastighet på 347 m/s. I registreringene uten filtrering (midtre bilde til venstre) er det også såvidt synlig et signal fra 15:25:42,3. Dette kan muligens forklares med at sjokkbølgen treffer øvre del av den mellomliggende Holmenkollåsen ca. 1400 meter unna (og 6,8 km fra eksplosjonen), som så plukkes opp som et svakt seismisk signal.

Tolkningene av geofondataene kan oppsummeres slik:

Bomba går av i Grubbegata15:25:21,7
P-bølga når voksenlia.net15:25:22,9
S-bølga når voksenlia.net15:25:24,1
Seismisk signal fra sjokkbølge som når Holmenkollåsen15:25:42,3
Sjokkbølga gjennom luft når voksenlia.net15:25:45,4

Rådata fra geofonene (13:25:12 - 13:26:17UTC), en trekanals Mark Products 4,5 Hz L15B-geofon, kan lastes ned her, for dem som ønsker å gjøre en egen analyse:

Det nederste bildet viser korteste veg fra eksplosjonen til målestedet.

Oppdatert 18. august 2011.