Nyheter fra 2018

På denne sida finner du spesielle fenomen og hendelser som kameraet har fanga opp, eller værrelaterte notiser. Animasjonene er i H.264-format. Avspillere for disse formata fins bl. a. på http://www.divx.com (Windows, Mac og Linux). En god, GPL-lisensiert avspiller for Linux er MPlayer. Vær oppmerksom på at den høge oppløsninga krever en datamaskin med god grafikkytelse.

Saker fra tidligere år: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

Hovedsida.

Værsida.


September 2019


Koplingsboks

2019-09-05: Bilder fra Solobservatoriet tilbake

25. august falt bildene fra Solobservatoriet på Harestua ut pga et maskinvareproblem der oppe. Maskinen er nå skifta ut og reinstallert, slik at bildene er tilbake på http://voksenlia.net/met/solobs/.


Juli 2019


Koplingsboks

2019-07-29: Lynnedslag har slått ut værsensorer

Rund 20:50 den 28. juli passerte et voldsomt skybrudd. Det falt 7 mm regn, der mesteparten kom på to minutt. Det var også flere lynnedslag. Dessverre har lynet også satt ut flere værsensorer. Det viser seg at det er brudd i samtlige 8 signalkabler til en koplingsboks. I koplingsboksen var det mye sot og to av de 8 kontaktene er ødelagte. Det er ikke kritisk å reparere kontaktene, for bare 4 har vært i bruk. Men det later til å være brudd i signalledningene slik at samtlige kabler som går over et trekk på 40 m, må skiftes. Nye kabler og trekkerør må bestilles, og jobben vil også ta noe tid da kablene må graves ned. Det er sensorene for lufttemperaturen ute og snødybde som er satt ute av spill, samt sensorer for bladfuktighet, bakketemperatur i ulike dybder og intern temperatur i koplingsboksen, men disse sensorene har uansett vært ute av drift lenge av andre grunner. I mellomtida vil temperaturen måles i et annet bur ca. 15 meter unna, og snødybdemåleren har ingen funksjon nå midt på sommeren. Temperatursensorene virker, men snødybdemåleren er ikke kontrollert etter lynnedslaget. Forhåpentlig er den intakt ettersom den koples helt ut om sommeren, nettopp for å redusere faren for skade ved lynnedslag.

Video av skybruddet.